Opis posla  Naručilac
 • Izrada i montaža termoizolacije mazutnog rezervoara u staroj kotlovnici
D.D. Bimal
Brčko
 • Bravarsko-zavarivački radovi na:
  • TE Gacko;
  • TE Ugljevik;
  • TE Kakanj;
  • Rafinerija ulja Modriča;
  • Rafinerija nafte Brod
Termoelektro d.o.o.
Brčko
 • Izrada i montaža nove termoizolacije u pogonu rafinerije
D.D.Bimal Brčko
 • Termoizolaterski radovi na kotlu u TE Tuzli
D.O.O. IRM COMPANY
Tuzla
 • Izrada i montaža termoizolacije na rezervoarima jestivog ulja u rafineriji
D.D. Bimal
Brčko
 • Montaža cjevovoda od plastičnih cijevi za razvod komprimovanog vazduha u krugu silosa u Šamcu;
 • Demontaža i montaža novog lima na transportonom mostu u krugu silosa u Šamcu
Agro Storage
Brčko
 • Zamjena cjevovoda između nove kotlovnice i rezervoara za mazut u kotlovnici
D.D.Bimal
Brčko
 • Demontaža i montaža kamene vune;
 • Antikorozivna zaštita ŠPP komora;
 • Demontaža i montaža obzida na ŠPP-u i plafonu kotla TE Ugljevik
Termoelektro d.o.o.
Brčko
 • Termoizolaterski remotni radovi u TE Pljevlja
D.O.O.Termoelektro-Mont
Podgorica
 • Remontni termoizoalacijiski radovi na bloka RiTE Gacko
RiTE
Gacko
 • Popravka izolacije kotla i kanala za ugalj kotla bloka 7 -230 MW u TE Kakanj
Elektroprivreda BiH
TE
Kakanj
 • Montaža nove termoizolacije na kotlu br.3 u Glinici Zvornik
Termoelektro d.o.o.
Brčko
 • Bravarsko zavarivački radovi ,demontaža starog i montaža novog cjevovda ф 216 x 3 mm u krugu silosa u Šamcu;
 • Izrada čelične krovne podkonstrukcije i pokrivanje krvonim trapeznim limom ćelija silosa u Šamcu;
 • Izrada ,montaža i pokrivanje krvnim trapeznim limom nadstrešnice za vagonski utovar/istovar žitarica u krugu silosa u Šamcu;
 • Demontaža,remont i montaža silosa za žitarice u krugu silosa u Šamcu;
 • Montaža cjevovoda od pocinčanih cijevi PP vode i priključenje na postojeći razvod PP vode u krugu silosa u Šamcu
Agro Storage
Brčko