+387 49 212 897 office@tehnoinzenjering.net

Reference

R/B

Naziv

Gradilište

Godina

1.

Izrada i montaža termoizolacije mazutnog rezervoara i cjevovoda u kotlovnici

Bimal d.d. Brčko

2010

2.

Izrada i montaža nove termoizolacije u pogonu rafinerije

Bimal d.d. Brčko

2011

3.

Termoizolacija rezervoara u rafineriji 800m2

TE Gacko

2013

4.

Izrada i montaža termoizolacije na poveznom cjevovodu, zagrijaču vazduha i kanalima vrućeg vazduha 1000m2

TE Pljevlja

2013

5.

Remontni radovi i isporuka opreme

Bravarsko zavarivački radovi, demontaža starog i montaža novog cjevovoda ø216x3mm u krugu silosa

PIK Šamac

2014

6.

Izrada i montaža termoizolacije na kotlu i mašinskoj Sali 900m2

TE Pljevlja

2015

7.

Izrada i montaža termoizolacije na kotlu 250m2

TE Pljevlja

2016

8.

Demontaža i montaža izolacije na komorama i ekonomajzeru

TE Ugljevik

2016

9.

Montaža termoizolacije na cjevovodu aluminata, Montaža termoizolacije na cjevovodu demi vode, Montaža termoizolacije na cjevovodu pare

Alumina d.o.o. Zvornik

2017

10.

Izvođenje termoizolaterskih poslova na projektu odsumporavanje dimnih gasova u TE Ugljevik

TE Ugljevik

2017

11.

Izvođenje termoizolaterskih poslova na projektu odsumporavanja dimnih gasova

TE Ugljevik – Rudis

2017/2018

12.

Izvođenje termoizolaterskih radova na devet rezervoara

Rafinerija ulja Modriča

2018

13.

Izvođenje termoizolaterskih radova na SLP i NLP u kruku RNB

Rafinerija nafte Brod

2018

14.

Izvođenje limarsko izolaterskih radova

Alumina d.o.o Zvornik

2018

15.

Termoizolaterski radovi na dimovodnim kanalima

Sisecam Soda Lukavac

2019

16.

Nabavka termoizolacionih radova za potrebe kapitalnog remonta

RiTE Gacko

2019

17.

Termoizolaterski radovi na kanalima i gorionicima ugljenog praha

RiTE Gacko

2019

18.

Termoizolaterski radovi na cjevovodima

Odsuporavanje dimnih gasova TE Ugljevik

2019